Ydelser der passer til netop jeres generationsskifte

Ydelser

Vi støtter jeres generationsskifte

Vores støtte ind i jeres gode generationsskifte kan se ud på mange måder, f.eks.

Opstartspakke exit/ejerskifte (pris: 11.500 kr ex. moms)

Opstartsmøde på 2-3 timer, hvor I kommer igennem tankerækken frem mod beslutningen om hvilken type ejerskifte der skal foretages i virksomheden. Det er ikke nødvendigvis et klassisk generationsskifte, der er den bedste løsning. Det kan fx være at virksomheden skal forblive familieejet, men tilføres kompetencer eller finansiering. Eksempler på deltagere: Ejerleder, næste generation (datter/søn/medarbejder), ægtefælle, bestyrelsesformand, potentiel køber.

Opstartspakke generationsskifte (pris: 11.500 kr ex. moms)

Opstartsmøde, hvor i kommer i gang, eller genstarter generationsskiftet. 2-3 timer hvor I får en fælles skitse af en plan. Eksempler på deltagere: Ejerleder, næste generation (datter/søn/medarbejder), ægtefælle, bestyrelsesformand, potentiel køber.

Mægling (pris: 2-4000 kr / session)

Er der emner I er holdt op med at snakke om, fordi de medfører dårlig stemning? Er processen røget lidt eller meget af sporet? Har i en udtalt eller uudtalt konflikt, som forhindrer fremskridt? Med værktøjer fra konfliktmægling og en stor erfaring i at få folk til at mødes, genstarter vi processen og får sat den rigtige kurs

Seniorforløbet (18.500 kr ex. moms)

Forløb til ejerleder, der ikke er helt på plads med en plan for sig selv, eller måske slet ikke har gjort sig konkrete tanker om hvad fremtiden byder på. 2 til 3 møder á et par timers varighed hvor vi snakker fremtid, drømme, forandring og afklaring. Vi kommer på plads med fordele og ulemper ved lang og kort exit periode og kigger på hvad livet kan indeholde, når virksomheden ikke længere er i centrum. Forløbet er som udgangspunkt individuelt, men alt efter situation, giver det ofte mening at involvere ægtefælle/partner/familie undervejs.

Næste generation i fokus (pris: afhænger af konkret situation)

Forløb til arvtager, som har brug for sparring eller rådgivning på sin rolle i generationsskiftet. Hvis man skal overtage en virksomhed, er der brug for manøvrerum og træning i at lede og drive virksomheden. Forløbet fokuserer på at skabe afklaring og overblik hos arvtageren i forhold til hvad der er brug for, før, under og efter, for at lykkes med generationsskiftet til gavn for virksomheden.

Dialog og afklaring af fælles mål med generationsskiftet (Pris: afhænger af konkret situation)

Samarbejde er bedre end modarbejde – også i et generationsskift. Man kan sagtens komme til at modarbejde hinanden uden at ville det. Men for at kunne samarbejde er fælles mål med generationsskiftet og virksomheden en nødvendighed.

Udgangspunktet for dialogen er virksomhedens status når generationsskiftet er fuldført. Derfra afklarer vi seniors og arvtagers samarbejde frem mod dette mål samt de svære dialoger om rollemæssigt, juridisk og økonomisk generationsskifte

Det komplette overblik (pris: afhænger af konkret situation)

Sammen aftaler vi en årsplan, hvor Generationsskiftet.dk faciliterer aftalte møder, er tilgængelig for sparring og support på mail, tlf, zoom og fysisk efter aftale. Møderne indeholder alt hvad der er behov for af de allerede beskrevne ydelser. Ved behov udvider eller nedskalerer vi indholdet. Dette forløb giver mening både før, under og efter generationsskiftet.

Bestyrelsespersonen (11.500 kr ex moms / måned)

Denne model indeholder alt hvad der er beskrevet ovenfor. At tegne en partner fra Generationsskiftet.dk ind i virksomhedens bestyrelse er den nemmeste og billigste måde at få en gennemgående professionel tovholder/driver på forløbet før, under og efter generationsskiftet. Med denne model knytter man tættere bånd, og virksomheden får nogle nye muligheder.

Virksomheden hyrer proaktive arme, ben og ikke mindst hoved ind, som løfter opgaver fra ejerledernes bord fra dag 1. Som aktivt bestyrelsesmedlem har man en særlig forpligtigelse overfor virksomheden, og kan repræsentere virksomheden i forhandlinger med banker, fonde, investorer samt fx i forbindelse med værdiansættelse. Har man ikke en bestyrelse endnu, er det også en hurtig måde at opnå det professionelle udtryk, som giver bedre forhandlingsposition i banken og ro i sindet hos kunderne. Hvis man samtidig er optaget af at arvtager har en professionel wingman, når senior har trukket sig tilbage, er bestyrelsesmodellen også god, fordi samarbejdet bliver af længere karakter.

Endelig er det en god måde at tilknytte eksekutiv kompetence, som backup hvis der opstår sygdom i ejerfamilien.

Netværket – bliv klogere af andres situation og tanker (Pris: afhængigt af konkret oplæg til netværk)

“Det gav bare super god mening at møde andre i samme situation!”

Som ejerleder, både senior og junior, kan man godt føle sig alene med de oplevelser som et generationsskifte byder på. Erfaringen nr. 1 er bare, at det er du sandsynligvis ikke! Erfaring nr. 2 er, at du håndterer din egen situation bedre, véd at dele den med fremmede i samme situation – Uanset om det så er overtagende generation eller overleverende generation.

Generationsskiftet.dk arbejder med to forskellige modeller for netværk:

Næste generation: 8-10 deltagere mødes 1 gang om måneden i ½ år, og drøfter de vigtigste elementer og udfordringer som helt klassisk er forbundet med generationsskiftet. Der er fortrolighed og fokus er på sparring og afklaring. Efter netværksperioden, er frøet sået for et professionelt og personligt netværk til glæde for hinanden år efter år.

Forstå hinanden: 4-6 deltagere som ikke er i familie med hinanden (2-3 seniorer og 2-3 fra næste generation) matches med hinanden til 3 møder, som har fokus på gensidig forståelse generationerne imellem.

Kontakt Generationsskiftet.dk, og hør om der er et netværk under opsejling, som passer til dig.

Skal i generationsskifte?

(+45) 29 41 73 32
info@generationsskiftet.dk